2314 313844
Σχετικά με τα ατσάλινα εξαρτήματα και την αντοχή τους. Έχει δημιουργηθεί έντονα η πεποίθηση στον κόσμο ότι τα ατσάλινα κοσμήματα και εξαρτήματα δεν παθαίνουν ποτέ τίποτα. Θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να κάνετε μία έρευνα στο internet σχετικά με τις ιδιότητες του ατσαλιού για να αποκτήσετε μια καλύτερη εικόνα ότι κάτω από προϋποθέσεις ακόμα και τα ατσάλινα μπορεί να υποστούν φθορά. Αυτό που πραγματικά ισχύει από την εμπειρία μας είναι ότι έχουν μεγάλη αντοχή και ότι όσο πιο μικρό είναι ένα εξάρτημα τόσο πιο πολύ κυνδυνεύει να αλλιωθεί. Εμείς πάντα ψάχνουμε και προσπαθούμε να σας προσφέρουμε την καλυτερη δυνατή ποιότητα χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν αστοχίες ως προς κάποια ατσάλινα να είναι μεγάλης αντοχής και κάποια λιγότερο.

231 4313844